To enrich people’s lives.

แนวทางความคิด

ด้วยทุกวันนี้อินเทอร์เน็ตเต็มไปด้วยข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถืออย่างการตลาดแอบแฝง บ่อยครั้งเราไม่สามารถเชื่อในข้อมูลที่อินเทอร์เน็ตบอกเราได้ทุกอย่าง ทำให้ผู้ใช้งานมีปัญหาในการเลือกสินค้าหรือบริการที่ดีที่สุดสำหรับตัวเอง

ดังนั้น เพื่อที่จะสร้างพื้นที่ที่ทำให้การเลือกทางออนไลน์เป็นเรื่องง่ายและสนุกสนาน เราจึงมุ่งมั่นที่จะอำนวยความสะดวกในการเป็นผู้ช่วยเลือกแนะนำสินค้าหรือบริการที่เน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูงสุดอย่างสม่ำเสมอ และตอบโจทย์กับความต้องการผู้ใช้งาน

ด้วยพลังของชาวมายเบสท์ เรามุ่งเน้นที่จะเปลี่ยนโลกการเลือกสินค้าและบริการทางอินเทอร์เน็ตของผู้คน 8 พันล้านคน และพัฒนาวิสัยทัศน์ขององค์กรให้ทันความก้าวหน้าของสังคม

บริการ

มายเบสท์ดำเนินการเว็บไซต์สื่อโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ “การเลือก” นั้นง่ายดายและเพลิดเพลินยิ่งขึ้น

เราช่วยเหลือคุณในการเลือกสินค้าและบริการทางออนไลน์โดยการแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ดีอย่างแท้จริงให้กับคุณ โดยอ้างอิงจากการค้นหาข้อมูลและตรวจสอบอย่างละเอียดด้วยพวกเราเอง รวมไปถึงความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ

การขยายสาขาในต่างประเทศ

มายเบสท์ เริ่มต้นกิจการในประเทศญี่ปุ่น และทุกวันนี้ได้ขยายกิจการไปยัง 8 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก ได้แก่ ไต้หวัน, ไทย, อินโดนีเซีย, สหรัฐอเมริกา, เวียดนาม, บราซิล, สหราชอาณาจักร และฟิลิปปินส์

วัฒนธรรมในองค์กร

ค่านิยม

ค่านิยมที่มายเบสท์มีนั้นคือ การให้ความสำคัญต่อพนักงานทุกคน และเราเชื่อว่าการปฏิบัติตามค่านิยมเหล่านี้จะเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้มายเบสท์พัฒนาเป็นบริการที่ใหญ่ขึ้น

ความซื่อสัตย์

มายเบสท์มีเป้าหมายที่จะกลายเป็นบริการหลักของผู้ใช้งาน ด้วยเหตุนี้ เราจึงเชื่อว่าการทำบริการด้วย “ความซื่อสัตย์” ต่อผู้ใช้งานเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบริการที่ดีที่สุดให้คนทั่วทุกมุมโลกสามารถใช้งานได้ โดยพยายามอย่างกระตือรือร้นที่จะกลายเป็นบริการแรกที่ผู้ใช้งานนึกถึง

ความร่วมมือ

สำหรับมายเบสท์แล้ว “ความร่วมมือ” ไม่ได้หมายความถึงการเสียสละของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่หมายถึงการที่ทุกคนร่วมแรงร่วมใจเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน

ในอนาคตที่รออยู่นั้นเต็มไปด้วยความยากลำบากมากมายที่เราต้องทำให้สำเร็จไม่ว่าจะยากเพียงใด แต่เราคิดว่าเพื่อที่จะก้าวข้ามสถานการณ์เหล่านี้ไปให้ได้ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีทีมงานร่วมมือกันเพื่อเผชิญหน้าต่อความยากลำบาก และมีความแน่นแฟ้นด้วยความสัมพันธ์ที่เชื่อใจซึ่งกันและกัน

ความท้าทาย

เพื่อให้มายเบสท์พัฒนาเป็นบริการระดับโลก สิ่งสำคัญสำหรับการพัฒนาตนเองเพื่อให้เติบโต นั่นคือ ความท้าทายและความพยายามในการทำงานอย่างหนัก

การวางตนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากและการทำงานอย่างหนักในทุกวันนั้นจะคอยท้าทายเราอยู่เสมอ และทำให้เราสามารถพัฒนาและเติบโตขึ้นได้ โดยค่านิยมอย่าง “การอดทนต่อความยากลำบาก” นั้นแสดงถึงทัศนคติที่จำเป็นอย่างยิ่งในการเติมเต็มวงจรความท้าทายและการทำงานหนักเพื่อการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

ข้อมูลบริษัท

ก่อตั้งเมื่อ
ตุลาคม ค.ศ. 2016
ตัวแทน
โทรุ โยะชิคะวะ
สถานที่ตั้ง
2F Urbannet Tsukiji Bldg.1, 2-11-13 Tsukiji, Chuo-ku, Tokyo 104-0045