mybest

ให้ทุกการเลือกเป็นสิ่งที่ดีที่สุด

ปิด
  1. TOP
  2. รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ
  3. ณัฐภูมิ อมรพัชระ (ภูมิ)
ณัฐภูมิ อมรพัชระ (ภูมิ)

ณัฐภูมิ อมรพัชระ (ภูมิ)

Camper

โปรไฟล์

คุณภูมิทำงานสาย IT และอาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นมากว่า 10 ปี โดยในเวลาว่างมักจะออกไปถ่ายรูป เดินป่า ปีนเขาและตั้งแคมป์ในสถานที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศญี่ปุ่น พร้อมรวบรวมประสบการณ์การภาพถ่ายและเรื่องราวการท่องเที่ยวแนวธรรมชาติมานำเสนอผ่านช่องทาง SNS ทั้ง Facebook และ Instagram ในชื่อว่า People Who Camp - Japan จากประสบการณ์การเดินป่าและตั้งแคมป์มากมาย คุณภูมิจึงได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลและทดลองใช้อุปกรณ์การตั้งแคมป์ในลักษณะต่าง ๆ จนมีความรู้และความเข้าใจในการเลือกใช้อุปกรณ์เป็นอย่างดี และเนื่องจากญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มี 4 ฤดู จึงมีสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศที่แตกต่างกันไปในแต่ละสถานที่ ดังนั้นการเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมจึงเป็นหัวใจสำคัญที่สุด ซึ่งโดยส่วนตัวแล้วคุณภูมิมองว่าผลิตภัณฑ์ที่ดีมักจะมีราคาที่เหมาะสมกับฟังก์ชันการใช้งานเสมอ และการเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีนั้นก็จะช่วยให้การเดินป่าและตั้งแคมป์ของทุกคน มีทั้งความสนุกสนาน ราบรื่นและความปลอดภัยไปพร้อม ๆ กัน