mybest

ให้ทุกการเลือกเป็นสิ่งที่ดีที่สุด

ปิด
  1. TOP
  2. รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ
  3. อิรภภพ ภู่ตั้งธงเจริญ (ภพ)
อิรภภพ ภู่ตั้งธงเจริญ (ภพ)

อิรภภพ ภู่ตั้งธงเจริญ (ภพ)

Fitness Trainer

โปรไฟล์

จบการศึกษาปริญญาตรี คณะศิลปกรรม สาขาคอมพิวเตอร์อาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต ปัจจุบันกำลังเริ่มทำงานเป็นที่ปรึกษาทางการเงินบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่ง พร้อมกับเป็น Blogger อิสระ สายอาหาร การท่องเที่ยว และการใช้บริการในโรงแรม ใช้ชื่อว่า ภพความสุข - World's Delight ส่วนงานด้าน ฟิตเนสเทรนเนอร์ ด้วยความรักการกินอาหารมาก ๆ จึงทำให้ตัวเองไม่เลือกกิน จนน้ำหนักพุ่งขึ้นไปถึง 108 kg. สุขภาพก็แย่ลง จึงได้เริ่มศึกษาอาหารการกิน วิธีการกินที่ดีต่อสุขภาพ ควบคู่กับการออกกำลังกาย เรียนรู้และเข้ารับอบรมหลักสูตร ฟิตเนสเทรนเนอร์ จนสำเร็จได้ใบประกาศนียบัตร

Social Media・เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง