mybest
เครื่องปรุงเด็ก

ให้ทุกการเลือกเป็นสิ่งที่ดีที่สุด

ปิด
  1. TOP
  2. แม่และเด็ก
  3. นม, อาหารเด็ก
  4. 10 อันดับ เครื่องปรุงเด็ก ยี่ห้อไหนดี ปี 2023 อร่อย ปลอดภัย
  • 10 อันดับ เครื่องปรุงเด็ก ยี่ห้อไหนดี ปี 2023 อร่อย ปลอดภัย 1
  • 10 อันดับ เครื่องปรุงเด็ก ยี่ห้อไหนดี ปี 2023 อร่อย ปลอดภัย 2
  • 10 อันดับ เครื่องปรุงเด็ก ยี่ห้อไหนดี ปี 2023 อร่อย ปลอดภัย 3
  • 10 อันดับ เครื่องปรุงเด็ก ยี่ห้อไหนดี ปี 2023 อร่อย ปลอดภัย 4
  • 10 อันดับ เครื่องปรุงเด็ก ยี่ห้อไหนดี ปี 2023 อร่อย ปลอดภัย 5

10 อันดับ เครื่องปรุงเด็ก ยี่ห้อไหนดี ปี 2023 อร่อย ปลอดภัย

เครื่องปรุงเด็กเป็นตัวช่วยหนึ่งสำหรับผู้ปกครองหลายท่านเมื่อเด็กเข้าสู่ช่วงวัยที่รับประทานข้าวได้ นั่นคืออายุประมาณ 6 เดือนขึ้นไป และเมื่อเด็กโตขึ้นก็มีพฤติกรรมรับรู้ซึ่งเป็นพัฒนาการของเด็ก ส่งผลให้เด็กเลือกรับประทานอาหาร เครื่องปรุงจะทำให้เด็กได้รับประทานอาหารและสร้างความอยากอาหารมากขึ้น โดยเครื่องปรุงเด็กมีให้เลือกหลายประเภทและหลากหลายรสชาติ โดยเราควรเลือกให้เหมาะกับช่วงวัยและความปลอดภัยเป็นหลัก


ในบทความนี้ เรามีวิธีการเลือกเครื่องปรุงเด็ก โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วงวัย คือ เครื่องปรุงสำหรับเด็กอายุ 12 เดือนขึ้นไปที่เริ่มมีพฤติกรรมการเลือกกินมากขึ้นและอาจใส่เครื่องปรุงในปริมาณเล็กน้อย และเครื่องปรุงสำหรับเด็กอายุ 6 - 12 เดือนที่ควรเลือกรสอ่อนและใส่ให้เบามือ อีกทั้งยังต้องไม่มีสารปรุงแต่งอื่น ๆ ที่เกินความจำเป็น โดยมีคำแนะนำจากกุมารแพทย์ พร้อมกับ 10 อันดับ เครื่องปรุงเด็ก ในตอนท้ายที่ช่วยให้เลือกได้ง่ายมากขึ้น

อัปเดตล่าสุดเมื่อ 21/10/2023
นพ.พงษ์วุฒิ ธนะอนันต์มงคล (แบงค์)
ผู้เชี่ยวชาญ
กุมารแพทย์
นพ.พงษ์วุฒิ ธนะอนันต์มงคล (แบงค์)

นพ.พงษ์วุฒิ ธนะอนันต์มงคล จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จากมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2557 และได้รับวุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จากมหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อปี พ.ศ. 2563 มีประสบการณ์ในเขียนบทความและให้ความรู้ผ่านคลิปวีดีโอในเพจด้านสุขภาพ และประสบการณ์การทำงานด้านกุมารเวชศาสตร์ ทั้งการตรวจคนไข้ เป็นวิทยากรด้านกุมารฯ ที่ให้คำปรึกษาด้านการเลี้ยงดูแลโรคแก่แม่และเด็กในโรงพยาบาลเอกชนอีกหลายแห่ง ได้รับรางวัลตั้งแต่สมัยเรียน คือ รางวัลนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ดีเด่นภาควิชากุมารฯ เมื่อปี พ.ศ. 2557 อีกทั้งยังมีประสบการณ์ใช้ทุนแผนกกุมารฯ (แพทย์พี่เลี้ยงกุมาร) ณ โรงพยาบาลสระบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2559 - 2560 และได้รับรางวัลแพทย์ประจำบ้านกุมารฯ ดีเด่นอันดับ 1 ถึง 2 ปีซ้อน เมื่อปี พ.ศ. 2561 และ 2562 นอกจากนี้ มีผลงานทางวิชาการมากมาย ดังนี้ - Tanaanunmongkol P, Phunsujaritthai P. ความแม่นยำของการใช้ Chest x-ray ในการดูตำแหน่งสายสวนสะดือ เปรียบเทียบการใช้สูตร ของ Shukla และ Dunn-method โดย Ultrasound (The Accuracy of Chest x-ray to Assess Umbilical Venous Catheter Position Compare between Shukla Formula and Dunn-method by Ultrasound). Thai Journal of Pediatrics. 2017;56(3):195-9. - Phuakpet K, Sanpakit K, Tanaanunmongkol P, Veerakul G, Vathana N, Narkbunnam N, Laohapansang M, Chuangsuwanich T. Survival and Treatment Outcome in Pediatric Hepatoblastoma: The Firstreport from Thailand. The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health.2017;48(2):161-172. - รางวัลผลงานวิจัยชมเชย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล Tanaanunmongkol P. การศึกษาชนิดของนมที่ทารกน้ำหนักตัวน้อยมากได้รับภายหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล (Type of Post-Discharge Infant Feeding in Very-Low Birthweight Infants), Department of Pediatrics, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand นอกเหนือไปจากผลงานทางด้านวิชาการและการประกอบวิชาชีพในปัจจุบันแล้ว ยังอธิบายและให้ความรู้และความเข้าใจแก่ผู้ปกครอง ทั้งคุณพ่อและคุณแม่ รวมไปถึงบุคคลที่สนใและบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับการดูแลและเลี้ยงเด็กในทุก ๆ ด้านเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและช่วยให้เด็กมีการเจริญเติบโตรอบด้าน ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม : t.pongwut@gmail.com

ประวัติของ นพ.พงษ์วุฒิ ธนะอนันต์มงคล (แบงค์)
…อ่านต่อ
ชนกกานต์ เชาว์รุ่งรัตนะศิริ (กิ๊ฟ)
บรรณาธิการ
นักเขียนประจำ mybest
ชนกกานต์ เชาว์รุ่งรัตนะศิริ (กิ๊ฟ)

คุณกิ๊ฟเรียนจบ MBA จาก Colorado Technical University, USA และมีประสบการณ์การทำงานในสายงาน Marketing หลากหลายธุรกิจ รวมไปถึงงาน Product Manager ของธุรกิจไม้ปาติเคิล MDF บอร์ดที่ผลิตงานเฟอร์นิเจอร์ให้กับบริษัทใหญ่ ๆ ทั้งของไทยและต่างประเทศ เช่น Index living Mall, Modernform, SB Furniture และ Maica ทำให้คุณกิ๊ฟมีประสบการณ์และความรู้ในด้านเฟอร์นิเจอร์เป็นพิเศษ ปัจจุบันคุณกิ๊ฟเป็นคุณแม่ลูก 1 จึงมีความสนใจในเรื่องราวของแม่และเด็กเป็นพิเศษ และด้วยสายงานที่เคยทำจึงชอบศึกษาเกี่ยวกับสินค้าอุปโภคและบริโภคทั่วไป รวมทั้งอ่านรีวิวสินค้าของแม่และเด็กในเวลาว่างอยู่ตลอด นอกจากนี้ คุณกิ๊ฟยังผ่านประสบการณ์ในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพประเภทต่าง ๆ ให้กับลูกอีกด้วย

ประวัติของ ชนกกานต์ เชาว์รุ่งรัตนะศิริ (กิ๊ฟ)
…อ่านต่อ
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเฉพาะ "วิธีการเลือก" เท่านั้น สินค้าและบริการที่ปรากฏอยู่ในบทความไม่ได้ถูกเลือกโดยผู้เชี่ยวชาญ

สารบัญ

วิธีการเลือกเครื่องปรุงเด็ก

เราควรเลือกเครื่องปรุงเด็กให้เหมาะกับช่วงวัยของเด็ก โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ สำหรับเด็กอายุ 12 เดือนขึ้นไป และสำหรับเด็กอายุ 6 - 12 เดือน

1

เลือกเครื่องปรุงเด็กแบบผสมในอาหารที่เด็กไม่รับประทานหรือแบบซอสให้เลือกจิ้ม สำหรับเด็กอายุ 12 เดือนขึ้นไป

สำหรับเด็กอายุ 12 เดือนขึ้นไป ควรเลือกเครื่องปรุงเด็กแบบผสมในอาหารตามรสชาติที่เด็กชอบ ใส่ในเฉพาะอาหารที่เด็กไม่รับประทาน หรือเลือกเครื่องปรุงเด็กแบบซอสแยกรสชาติให้เลือกจิ้ม

เลือกเครื่องปรุงเด็กแบบผสมในอาหารตามรสชาติที่เด็กชอบ ใส่ในเฉพาะอาหารที่เด็กไม่รับประทาน

เลือกเครื่องปรุงเด็กแบบผสมในอาหารตามรสชาติที่เด็กชอบ ใส่ในเฉพาะอาหารที่เด็กไม่รับประทาน

เราสามารถใช้เครื่องปรุงเด็กแบบผสมในอาหารได้เมื่อเด็กมีอายุมากกว่า 12 เดือนขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นซอสผัด ซอสปรุงรส ซีอิ๊ว ซอสต้มซุป เป็นต้น โดยควรใส่เฉพาะเมนูหรือส่วนที่เด็กไม่ยอมรับประทานเท่านั้นและเลือกใส่เฉพาะซอสที่เด็กชอบหรือรสชาติที่เด็กชอบ ยกตัวอย่างเช่น เด็กชอบทานรสเค็มเล็กน้อยและไม่ยอมรับประทานบล็อกโคลี่ เราสามารถผัดบล็อกโคลี่กับซอสปรุงรสสำหรับเด็กหรือเหยาะซอสปรุงรสบนบล็อกโคลี่ต้ม เพื่อให้เด็กได้รับประทานได้ง่ายมากขึ้น เมื่อเด็กรับประทานแล้วจะช่วยทำให้เด็กได้รับคุณค่าสารอาหารที่เป็นประโยชน์กับร่างกาย แต่เราควรใช้ในปริมาณที่เล็กน้อยพอให้มีกลิ่นหรือรสชาติอ่อน ๆ เท่านั้น ผู้ปกครองอาจชิมก่อนให้เด็กรับประทานเพื่อประเมินรสชาติว่ามีรสจัดเกินไปหรือไม่

เลือกเครื่องปรุงเด็กแบบซอสแยกรสชาติให้เลือกจิ้ม

เลือกเครื่องปรุงเด็กแบบซอสแยกรสชาติให้เลือกจิ้ม

นอกจากการใช้เครื่องปรุงเด็กโดยผสมในอาหารระหว่างการปรุงแล้ว เรายังสามารถใช้เครื่องปรุงเด็กที่เป็นซอสให้เด็กจิ้มอาหารได้ด้วยตัวเอง เช่น ซอสมะเขือเทศ ซอสน้ำจิ้มไก่ เป็นต้น เราอาจเลือกรสชาติที่เด็กชอบเพื่อให้เกิดความอยากอาหารเพิ่มมากขึ้น หรือให้เด็กเลือกจิ้มด้วยตัวเองประมาณ 2 - 3 รสชาติในปริมาณที่เหมาะสม ซึ่งวิธีนี้นอกจากจะช่วยให้ความบันเทิงกับเด็ก และเด็กรู้สึกสนุกกับการรับประทานอาหารมากขึ้นแล้ว ยังทำให้ผู้ปกครองได้ตรวจสอบว่าเด็กชอบหรือไม่ชอบรสชาติแบบไหน ทำให้สามารถปรับรสชาติอาหารในมื้อต่อไปได้อีกด้วย

2

เลือกเครื่องปรุงเด็กรสอ่อนที่ไม่มีผงชูรส สี กลิ่น และสารกันเสีย สำหรับเด็กอายุ 6 - 12 เดือน

เลือกเครื่องปรุงเด็กรสอ่อนที่ไม่มีผงชูรส สี กลิ่น และสารกันเสีย สำหรับเด็กอายุ 6 - 12 เดือน

จริง ๆ แล้วเด็กอายุ 6 - 12 เดือนยังไม่มีความต้องการหรือพฤติกรรมเลือกรับประทานอาหารเหมือนกับเด็กอายุ 12 เดือนขึ้นไปหรือเด็กโต หากเราป้อนอาหารให้กับเด็กวัยช่วงนี้ เด็กจะรับประทานอาหารที่เราป้อนโดยอัตโนมัติ ดังนั้น เราไม่จำเป็นต้องปรุงรสชาติหรือปรุงอาหารให้กับเด็กในช่วงอายุนี้ ยกเว้นในกรณีที่เด็กไม่ยอมรับประทานอาหารให้ครบตามปริมาณที่ควรได้รับ เราสามารถใช้เครื่องปรุงเด็กรสอ่อนที่ระบุว่าเหมาะกับเด็กอายุ 6 - 12 เดือนโดยเฉพาะ และต้องไม่มีผงชูรส กลิ่น สี สารกันเสีย เพราะร่างกายของเด็กยังเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ หากเด็กได้รับสารหรือส่วนผสมดังกล่าว อาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพและพัฒนาการรวมไปถึงการเจริญเติบโตของเด็กได้

3

เลือกเครืองปรุงเด็กที่มีปริมาณของโซเดียมและน้ำตาลที่เหมาะสมตามช่วงวัย

เลือกเครืองปรุงเด็กที่มีปริมาณของโซเดียมและน้ำตาลที่เหมาะสมตามช่วงวัย
ปริมาณโซเดียมที่เด็กควรได้รับในแต่ละวันแตกต่างกันออกไปตามช่วงวัยเหมือนกับผู้ใหญ่ เราสามารถอ้างอิงได้จากปริมาณสารอ้างอิงที่ควรได้รับประจำวันสำหรับคนไทยที่กำหนดไว้เมื่อปี พ.ศ. 2546 โดยกองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

  • เด็กอายุ 6 - 11 เดือน ควรได้รับโซเดียมในปริมาณ 175 - 550 มก. ต่อวัน
  • เด็กอายุ 1 - 3 ปี ควรได้รับโซเดียมในปริมาณ 225 - 675 มก. ต่อวัน

เราสามารถใช้ปริมาณที่ระบุข้างต้นเทียบกับปริมาณเครื่องปรุงที่เราใช้หรือให้เด็กรับประทานโดยคำนวณจากฉลากคุณค่าโภชนาการในแต่ละยี่ห้อ หากเราให้โซเดียมในปริมาณที่เยอะเกินกว่ากำหนด อาจทำให้ไตทำงานหนัก ตัวบวม มีความดันสูงเพิ่มขึ้น หรือหากได้รับในปริมาณที่มากเกินไปเป็นระยะเวลานานอาจส่งผลกับสุขภาพของเด็กในระยะยาวได้อีกด้วย

ส่วนปริมาณของน้ำตาลที่เด็กควรได้รับในแต่ละวันนั้นไม่ชัดเจนเหมือนกับปริมาณของโซเดียม เราแนะนำให้ผู้ปกครองเลือกใช้เครื่องปรุงรสที่ไม่ใส่น้ำตาลหรือน้ำตาลเทียมเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งแอสปาแตมที่อาจส่งผลกับสุขภาพเป็นอย่างมาก หรือเลือกใช้เครื่องปรุงเด็กที่ใส่น้ำตาลในปริมาณน้อยมาก เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กได้รับพลังงานที่มากเกินไปและลดความเสี่ยงที่ส่งผลต่อสุขภาพหรือทำให้เด็กติดรสหวาน
4

ตรวจสอบ อย. มาตรฐานการผลิต สารปรุงแต่งของเครื่องปรุงเด็ก

ตรวจสอบ อย. มาตรฐานการผลิต สารปรุงแต่งของเครื่องปรุงเด็ก

เราควรเลือกเครื่องปรุงเด็กที่ได้รับผ่านการรับรองจาก อย. และมีมาตรฐานในการผลิต ซึ่งอาจได้รับการรับรองจากสถาบันในระดับนานาชาติ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเครื่องปรุงเด็กใช้วัตถุดิบที่ปลอดภัยและอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมกับเด็ก อีกทั้งยังผ่านกระบวนการผลิตที่สะอาดและถูกหลักอนามัย นอกจากนี้แล้วเครื่องปรุงเด็กทุกชนิดไม่ควรใส่สารปรุงแต่งที่ไม่จำเป็นสำหรับเด็ก เช่น ผงชูรส สี กลิ่น สารกันเสีย เพราะอาจส่งผลกับสุขภาพของเด็กโดยตรงและก่อให้เกิดอาการแพ้ได้

วิธีการเลือกใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงได้หรือไม่ ?

10 อันดับ เครื่องปรุงเด็ก ยี่ห้อไหนดี อร่อย ปลอดภัย

เครื่องปรุงเด็กแบบไหนหรือยี่ห้อไหนที่น่าสนใจ ทั้งยังเหมาะกับช่วงวัยของเด็ก 10 อันดับ เครื่องปรุงเด็ก ตามรายการด้านล่างนี้จะช่วยให้เราเลือกได้ง่ายมากขึ้น
เรียงจากความนิยม
ตัวกรอง
สินค้า
รูปภาพ
ราคา
ราคาต่ำสุด
คะแนน
รายละเอียด
ส่วนประกอบหลักที่สำคัญ
ปริมาณ
เหมาะกับช่วงวัย
ปริมาณโซเดียม
ไม่มีส่วนประกอบของแป้งสาลี
ไม่มีส่วนประกอบของนม
ไม่มีส่วนประกอบของไข่
ไม่มีส่วนผสมของถั่ว
ปราศจากวัตถุกันเสีย
ปราศจากผงชูรส
ไม่ปรุงแต่งสี
1

Mama Cooks

Mama Cooks Salmon Floss Classic

Mama Cooks Mama Cooks Salmon Floss Classic 1枚目

149 บาท

ราคาปานกลาง

ทำจากเนื้อปลาแซลมอน ปรุงรสอ่อน ๆ ไม่มีน้ำมัน เก็บได้ยาวนาน

เนื้อปลาแซลมอน, น้ำตาลทรายไม่ขัดสีออร์แกนิค, ซอสถั่วเหลืองออร์แกนิค, เกลือสูตรลดโซเตียม, ผงพะโล้

30 g

12 เดือนขึ้นไป

70 g

2

CARE CHOICE

CARE CHOICE Vegetable Seasoning Powder

CARE CHOICE CARE CHOICE Vegetable Seasoning Powder 1枚目

35 บาท

ราคาต่ำ

ปรุงรสจากวัตถุดิบธรรมชาติ ลดโซเดียม ไม่มีกลูเตนและผงชูรส

หัวใชเท้า หอมหัวใหญ่ บล็อคโคลี่ แครอท ปลาญี่ปุ่นป่นละเอียด สาหร่ายทะเล ผักชี พริกไทย

30 g

12 เดือนขึ้นไป

270 mg

3

HAPPY MUNCHY

HAPPY MUNCHY All Purpose Sauce

HAPPY MUNCHY HAPPY MUNCHY All Purpose Sauce 1枚目

129 บาท

ราคาปานกลาง

ซอสอเนกประสงค์ ทำจากถั่วเหลือง ลดโซเดียม ไม่มีกลูเตนและไข่

ซอสถั่วเหลือง น้ำตาลทรายแดง เครื่องเทศ สารสกัดจากยีสต์

295 g

12 เดือนขึ้นไป

760 mg

4

SUPA SAUCE

SUPA SAUCE Multipurpose Sauce

SUPA SAUCE  SUPA SAUCE Multipurpose Sauce 1枚目

59 บาท

ราคาค่อนข้างต่ำ

ซอสเด็ก มี 2 สูตร ปรุงได้หลายเมนู ไม่ปรุงแต่ง Gluten Free

สูตรไทย : ซีอิ๊วขาว ซอสหอยนางรม น้ำตาลทราย กระเทียม เกลือ / สูตรฝรั่ง : ซอสมะเขือเทศ ซีอิ๊วขาว น้ำตาลทราย หอมหัวใหญ่ เกลือ พริกไทย กระเทียม

200 ml

12 เดือนขึ้นไป

สูตรไทย : 790 mg / สูตรฝรั่ง : 340 mg

5

Mum Mum

Mum Mum LITTLE SAUCE

Mum Mum Mum Mum LITTLE SAUCE 1枚目

290 บาท

ราคาสูง

ซอสปรุงรสสำหรับเด็ก เพิ่มรสชาติเค็มหวาน ปราศจากการปรุงแต่ง

ถั่วเหลืองอินทรีย์ ซอสหอยนางรมกลูเต็นฟรี เครื่องเทศ น้ำตาลอินริทริทอล เกลือหิมาลัย

280 ml

12 เดือนขึ้นไป

118 mg

6

BAANRAYA

BAANRAYA Mix Garlic, Coriander Root and Mushroom Powder

BAANRAYA BAANRAYA Mix Garlic, Coriander Root and Mushroom Powder 1枚目

150 บาท

ราคาปานกลาง

ผงปรุงรส ใช้ง่าย ได้รสชาติจากวัตถุดิบธรรมชาติ โดยไม่ปรุงแต่ง

กระเทียม รากผักชี เห็ดหอมผง

35 g

8 เดือนขึ้นไป

ไม่ระบุ

7

Hooray!

HOORAY! Vegetable Soup

Hooray! HOORAY! Vegetable Soup 1枚目

58 บาท

ราคาค่อนข้างต่ำ

น้ำซุปสำหรับปรุงอาหารเด็ก ทำจากผัก รับประทานง่าย ไม่ปรุงแต่ง

น้ำซุปผัก 100% (น้ำ/หัวหอม/ผักกาดขาว/หัวไชเท้า/ข้าวโพด/มะเขือเทศ/ขึ้นฉ่าย/มันฝรั่ง/แครอท/รากผักชี/กระเทียม)

150 g

6 เดือนขึ้นไป

16 mg

8

Squid Brand Mild Fish Sauce for Kids

null Squid Brand Mild Fish Sauce for Kids 1枚目

65 บาท

ราคาค่อนข้างต่ำ

น้ำปลาโซเดียมต่ำ ใช้สมุนไพรแทนน้ำตาล กลูเตนฟรี ไม่ปรุงแต่ง

ปลาไส้ตัน (ปลากะตัก) เกลือสมุทร น้ำตาลหล่อฮังก๊วย

180 cc

24 เดือนขึ้นไป

21.4 g

9

BEGIN

BEGIN Multipurpose Sauce

BEGIN BEGIN Multipurpose Sauce 1枚目

220 บาท

ราคาค่อนข้างสูง

ซอสปรุงรส ทำจากวัตถุดิบธรรมชาติ เหมาะสำหรับเด็ก Top 8 Free

ไก่ ฟักทอง เผือก หัวไชเท้า แครอท น้ำอ้อย และเกลือหิมาลัย

250 g

12 เดือนขึ้นไป

530 mg

10

JINNY

JINNY Multipurpose Sauce

JINNY JINNY Multipurpose Sauce 1枚目

220 บาท

ราคาค่อนข้างสูง

ใช้ถั่วเหลืองและถั่วแดง ลดโซเดียมและน้ำตาล ปลอดสารปรุงแต่ง

ถั่วเหลืองอินทรีย์ เกลือหิมาลัย เครื่องเทศ น้ำตาลทรายแดง

230 ml

12 เดือนขึ้นไป

118 mg

หากไม่พบผลิตภัณฑ์ที่กำลังมองหา สามารถส่งคำร้องขอเพิ่มในรายการได้
No.1

Mama CooksMama Cooks Salmon Floss Classic

Mama Cooks Salmon Floss Classic รูป 1
อ้างอิง:mamacooksthailand.com
Mama Cooks Salmon Floss Classic รูป 2
อ้างอิง:mamacooksthailand.com
Mama Cooks Salmon Floss Classic รูป 3
อ้างอิง:mamacooksthailand.com
ราคาอ้างอิง
149 บาท
ราคาปานกลาง
ราคาอ้างอิง
149 บาท
ราคาปานกลาง

ทำจากเนื้อปลาแซลมอน ปรุงรสอ่อน ๆ ไม่มีน้ำมัน เก็บได้ยาวนาน

เครื่องปรุงเด็กในรูปแบบปลาแซลมอนหยองที่ทำจากเนื้อปลาคัดพิเศษ นำมาผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน จึงสามารถรับประทานได้ตั้งแต่เด็กอายุ 1 ปีขึ้นไป ปรุงรสชาติอ่อน ๆ เพื่อให้เด็กรู้สึกอยากรับประทาน โดยปราศจากผงชูรส กลิ่นและสีสังเคราะห์ นอกจากนี้ ยังไม่มีการใช้น้ำมันในการปรุง ทำให้สามารถเก็บไว้รับประทานได้นานถึง 1 ปีแบบยังไม่เปิดซองโดยไม่มีกลิ่นเหม็นหืน สามารถนำไปโรยหรือผสมกับอาหาร และยังรับประทานเล่นได้อีกด้วย หากรับประทานไม่หมดก็เก็บไว้ในตู้เย็นได้หลายเดือน 1 กล่องบรรจุให้อร่อยได้ 3 ซอง

ส่วนประกอบหลักที่สำคัญเนื้อปลาแซลมอน, น้ำตาลทรายไม่ขัดสีออร์แกนิค, ซอสถั่วเหลืองออร์แกนิค, เกลือสูตรลดโซเตียม, ผงพะโล้
ปริมาณ30 g
เหมาะกับช่วงวัย12 เดือนขึ้นไป
ปริมาณโซเดียม70 g
ไม่มีส่วนประกอบของแป้งสาลี
ไม่มีส่วนประกอบของนม
ไม่มีส่วนประกอบของไข่
ไม่มีส่วนผสมของถั่ว
ปราศจากวัตถุกันเสีย
ปราศจากผงชูรส
ไม่ปรุงแต่งสี
การจัดอันดับสินค้าใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงได้หรือไม่ ?
No.2

CARE CHOICECARE CHOICE Vegetable Seasoning Powder

ราคาอ้างอิง
35 บาท
ราคาต่ำ

ปรุงรสจากวัตถุดิบธรรมชาติ ลดโซเดียม ไม่มีกลูเตนและผงชูรส

เครื่องปรุงสำหรับเด็กแบบผงที่ให้คุณสามารถนำไปปรุงอาหารให้เด็กอายุ 1 ปีขึ้นไปได้ เพื่อเพิ่มรสชาติและกระตุ้นความอยากอาหารของเด็ก ๆ โดยใช้วัตถุดิบจากผักหลากสีตามธรรมชาติ เพิ่มรสชาติด้วยปลาทะเล สาหร่าย ผักชี และพริกไทย โดยไม่ใส่ผงชูรส กลิ่นและสีสังเคราะห์ใด ๆ ทำให้ได้ผงทำน้ำซุปที่หอมและมีสีสันธรรมชาติ อีกทั้งยังมีรสชาติที่ไม่เค็มจนเกินไปเพราะเป็นสูตรลดโซเดียมหรือเกลือลงถึง 70% และยังเป็นสูตรกลูเตนฟรี เด็กที่มีอาการแพ้กลูเตนจึงรับประทานได้ และไม่จำเป็นต้องใส่ปริมาณมากก็สามารถทำได้ทั้งต้ม ผัด ตุ่น และทอดได้

ส่วนประกอบหลักที่สำคัญหัวใชเท้า หอมหัวใหญ่ บล็อคโคลี่ แครอท ปลาญี่ปุ่นป่นละเอียด สาหร่ายทะเล ผักชี พริกไทย
ปริมาณ30 g
เหมาะกับช่วงวัย12 เดือนขึ้นไป
ปริมาณโซเดียม270 mg
ไม่มีส่วนประกอบของแป้งสาลี
ไม่มีส่วนประกอบของนม
ไม่มีส่วนประกอบของไข่
ไม่มีส่วนผสมของถั่ว
ปราศจากวัตถุกันเสีย
ปราศจากผงชูรส
ไม่ปรุงแต่งสี
No.3

HAPPY MUNCHYHAPPY MUNCHY All Purpose Sauce

ราคาอ้างอิง
129 บาท
ราคาปานกลาง

ซอสอเนกประสงค์ ทำจากถั่วเหลือง ลดโซเดียม ไม่มีกลูเตนและไข่

เครื่องปรุงสำหรับเด็กแบบซอสที่ทำจากถั่วเหลือง เพิ่มรสชาติด้วยน้ำตาลทรายแดงแบบออร์แกนิค โดยไม่มีส่วนผสมของผงชูรส สารกันเสีย กลิ่นและสีสังเคราะห์ นอกจากนี้ ยังปราศจากกลูเตนและส่วนผสมของไข่ เด็กที่มีอาการภูมิแพ้อาหารเหล่านี้จึงสามารถรับประทานได้ ซึ่งสูตรนี้มีการลดโซเดียมลงถึง 40% ทำให้ได้รสชาติที่ไม่จัดจนเกินไป และยังใช้ส่วนประกอบของพืชที่ไม่ผ่านการตัดแต่งพันธุกรรม จึงมั่นใจได้ว่าเด็กสามารถรับประทานได้ ไม่ว่าจะนำไปต้ม ผัด ตุ๋น หรือทอด และยังสามารถใช้เหยาะผสมกับข้าว หรือเป็นน้ำจิ้มสำหรับเด็กก็ได้เช่นเดียวกัน

ส่วนประกอบหลักที่สำคัญซอสถั่วเหลือง น้ำตาลทรายแดง เครื่องเทศ สารสกัดจากยีสต์
ปริมาณ295 g
เหมาะกับช่วงวัย12 เดือนขึ้นไป
ปริมาณโซเดียม760 mg
ไม่มีส่วนประกอบของแป้งสาลี
ไม่มีส่วนประกอบของนม
ไม่มีส่วนประกอบของไข่
ไม่มีส่วนผสมของถั่ว
ปราศจากวัตถุกันเสีย
ปราศจากผงชูรส
ไม่ปรุงแต่งสี
No.4

SUPA SAUCE SUPA SAUCE Multipurpose Sauce

ราคาอ้างอิง
59 บาท
ราคาค่อนข้างต่ำ

ซอสเด็ก มี 2 สูตร ปรุงได้หลายเมนู ไม่ปรุงแต่ง Gluten Free

ซอสอเนกประสงค์สำหรับเด็กที่ช่วยให้การปรุงอาหารของคุณง่ายขึ้น ด้วย 2 สูตรคือ สูตรไทยและฝรั่ง ทำให้ปรุุงอาหารของเด็กได้หลากหลายเมนูตามต้องการ โดยสูตรไทยจะมีซอสหอยนางรมเป็นส่วนผสมหลัก ส่วนสูตรฝรั่งจะเน้นไปที่ซอสมะเขือเทศ ซึ่งทั้งสองสูตรมีส่วนผสมของซอสที่ปราศจากผงชูรส สีและกลิ่นสังเคราะห์ อีกทั้งยังเป็นสูตรปราศจากกลูเตนเด็กที่แพ้แป้งสาลีจึงสามารถรับประทานได้ และไม่มีส่วนผสมของน้ำปลาที่ทำให้เกิดกลิ่นฉุน เมื่อเปิดใช้แล้วสามารถเก็บรักษาในตู้เย็นได้เพราะมีส่วนผสมของวัตถุกันเสีย แต่ในปริมาณที่ปลอดภัยต่อเด็ก

ส่วนประกอบหลักที่สำคัญสูตรไทย : ซีอิ๊วขาว ซอสหอยนางรม น้ำตาลทราย กระเทียม เกลือ / สูตรฝรั่ง : ซอสมะเขือเทศ ซีอิ๊วขาว น้ำตาลทราย หอมหัวใหญ่ เกลือ พริกไทย กระเทียม
ปริมาณ200 ml
เหมาะกับช่วงวัย12 เดือนขึ้นไป
ปริมาณโซเดียมสูตรไทย : 790 mg / สูตรฝรั่ง : 340 mg
ไม่มีส่วนประกอบของแป้งสาลี
ไม่มีส่วนประกอบของนม
ไม่มีส่วนประกอบของไข่
ไม่มีส่วนผสมของถั่ว
ปราศจากวัตถุกันเสีย
ปราศจากผงชูรส
ไม่ปรุงแต่งสี
No.5

Mum MumMum Mum LITTLE SAUCE

ราคาอ้างอิง
290 บาท
ราคาสูง

ซอสปรุงรสสำหรับเด็ก เพิ่มรสชาติเค็มหวาน ปราศจากการปรุงแต่ง

อีกหนึ่งเครื่องปรุงเด็กที่มาในรูปแบบซอส ที่ให้คุณสามารถใช้ได้ทั้งต้ม ผัด ตุ๋น ทอด เหยาะผสม หรือจิ้มได้ เพราะจะมีเนื้อสัมผัสคล้ายกับซีอิ๊วขาว แต่มีความข้นกว่าเล็กน้อย พร้อมทั้งให้รสชาติหวานเค็ม โดยใช้ส่วนผสมธรรมชาติอย่างถั่วเหลืองออร์แกนิคและซอสหอยนางรมแบบกลูเตนฟรี ทำให้ได้ซอสอเนกประสงค์ที่เหมาะกับเด็กเล็กวัย 1 ปีขึ้นไป อีกทั้งยังเป็นสูตรที่ไม่ใช้ส่วนผสมของน้ำตาล โดยใช้น้ำตาลสกัดจากผลไม้ทดแทนที่ได้รับการรับรองจาก USFDA แล้วว่าใช้ปรุงอาหารเด็กได้ รวมถึงลดปริมาณโซเดียมลงถึง 45% ใช้เพียง 1 ช้อนชาก็สามารถปรุงอาหารได้

ส่วนประกอบหลักที่สำคัญถั่วเหลืองอินทรีย์ ซอสหอยนางรมกลูเต็นฟรี เครื่องเทศ น้ำตาลอินริทริทอล เกลือหิมาลัย
ปริมาณ280 ml
เหมาะกับช่วงวัย12 เดือนขึ้นไป
ปริมาณโซเดียม118 mg
ไม่มีส่วนประกอบของแป้งสาลี
ไม่มีส่วนประกอบของนม
ไม่มีส่วนประกอบของไข่
ไม่มีส่วนผสมของถั่ว
ปราศจากวัตถุกันเสีย
ปราศจากผงชูรส
ไม่ปรุงแต่งสี
No.6

BAANRAYABAANRAYA Mix Garlic, Coriander Root and Mushroom Powder

ราคาอ้างอิง
150 บาท
ราคาปานกลาง

ผงปรุงรส ใช้ง่าย ได้รสชาติจากวัตถุดิบธรรมชาติ โดยไม่ปรุงแต่ง

เครื่องปรุงเด็กแบบผงปรุงรสที่ใช้ส่วนผสมที่คุ้นเคยอย่างกระเทียม รากผักชี และพริกไทย หรือที่เรียกกันว่าสามเกลอ มาผสมรวมกันกับเครื่องเทศและเห็ดหอม ทดแทนการใช้พริกไทยที่อาจทำให้เด็กรู้สึกเผ็ดร้อน จนได้เครื่องปรุงที่ให้กลิ่นหอมและรสชาติที่กลมกล่อมแบบไม่ต้องปรุงแต่งผงชูรส เกลือ น้ำตาล และสารสังเคราะห์อาหารใด ๆ สามารถนำไปปรุงอาหารให้เด็กได้ทันที ไม่ว่าจะเป็นต้ม ผัด ทอด ตุ๋น หรือใช้หมักกับเนื้อสัตว์ ช่วยกระตุ้นให้เด็ก ๆ รู้สึกอยากรับประทานอาหาร ใช้ได้กับอาหารสำหรับเด็กวัย 8 เดือนขึ้นไป

ส่วนประกอบหลักที่สำคัญกระเทียม รากผักชี เห็ดหอมผง
ปริมาณ35 g
เหมาะกับช่วงวัย8 เดือนขึ้นไป
ปริมาณโซเดียมไม่ระบุ
ไม่มีส่วนประกอบของแป้งสาลี
ไม่มีส่วนประกอบของนม
ไม่มีส่วนประกอบของไข่
ไม่มีส่วนผสมของถั่ว
ปราศจากวัตถุกันเสีย
ปราศจากผงชูรส
ไม่ปรุงแต่งสี
No.7

Hooray!HOORAY! Vegetable Soup

HOORAY! Vegetable Soup รูป 1
อ้างอิง:shopee.co.th
HOORAY! Vegetable Soup รูป 2
อ้างอิง:shopee.co.th
ราคาอ้างอิง
58 บาท
ราคาค่อนข้างต่ำ

น้ำซุปสำหรับปรุงอาหารเด็ก ทำจากผัก รับประทานง่าย ไม่ปรุงแต่ง

เครื่องปรุงสำหรับเด็กแบบน้ำซุป ที่ทำจากผักหลากหลายชนิดผ่านการเคี่ยวหลายชั่วโมงและกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้ได้น้ำซุปที่มีรสชาติหวานและหอมจากผัก โดยไม่ต้องปรุงแต่งเพิ่มเติมด้วยเกลือและน้ำตาล บรรจุลงในถุงทึบแสงเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพและเก็บรักษาได้ในอุณหภูมิปกติได้นานถึง 1 ปี ไม่เติมวัตถุกันเสีย สามารถนำไปปรุงร่วมกับอาหารเมนูอื่น ๆ หรือเทใส่ถ้วยอุ่นรับประทานได้ทันที และด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติจึงทำให้เด็กสามารถรับประทานได้ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป 

ส่วนประกอบหลักที่สำคัญน้ำซุปผัก 100% (น้ำ/หัวหอม/ผักกาดขาว/หัวไชเท้า/ข้าวโพด/มะเขือเทศ/ขึ้นฉ่าย/มันฝรั่ง/แครอท/รากผักชี/กระเทียม)
ปริมาณ150 g
เหมาะกับช่วงวัย6 เดือนขึ้นไป
ปริมาณโซเดียม16 mg
ไม่มีส่วนประกอบของแป้งสาลี
ไม่มีส่วนประกอบของนม
ไม่มีส่วนประกอบของไข่
ไม่มีส่วนผสมของถั่ว
ปราศจากวัตถุกันเสีย
ปราศจากผงชูรส
ไม่ปรุงแต่งสี
No.8

Squid Brand Mild Fish Sauce for Kids

ราคาอ้างอิง
65 บาท
ราคาค่อนข้างต่ำ

น้ำปลาโซเดียมต่ำ ใช้สมุนไพรแทนน้ำตาล กลูเตนฟรี ไม่ปรุงแต่ง

เครื่องปรุงเด็กในรูปแบบน้ำปลาที่จะช่วยปรุงอาหารเด็กให้มีรสชาติมากขึ้น โดยที่ไม่มีการปรุงแต่งผงชูรส กลิ่นและสีสังเคราะห์ อีกทั้งยังมีรสชาติที่กลมกล่อมมากยิ่งขึ้นด้วยความหวานจากผลหล่อฮังก๊วยซึ่งเป็นสมุนไพรจีน โดยที่ไม่มีการเติมน้ำตาล ที่สำคัญยังมีรสชาติที่ไม่เค็มจนเกินไปเพราะเป็นสูตรลดโซเดียมลงจากน้ำปลาสูตรปกติ 20% นอกจากนี้ ยังใช้หัวน้ำปลาที่ใช้ปลาแอนโชวี่ 100% จึงทำให้ได้สารอาหารอย่างวิตามินบี 12 และกาบา รวมถึงยังปราศจากกลูเตน ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานและได้รับเครื่องหมายฮาลาล เด็กวัย 2 ปีขึ้นไปจึงสามารถรับประทานได้ทุกคน

ส่วนประกอบหลักที่สำคัญปลาไส้ตัน (ปลากะตัก) เกลือสมุทร น้ำตาลหล่อฮังก๊วย
ปริมาณ180 cc
เหมาะกับช่วงวัย24 เดือนขึ้นไป
ปริมาณโซเดียม21.4 g
ไม่มีส่วนประกอบของแป้งสาลี
ไม่มีส่วนประกอบของนม
ไม่มีส่วนประกอบของไข่
ไม่มีส่วนผสมของถั่ว
ปราศจากวัตถุกันเสีย
ปราศจากผงชูรส
ไม่ปรุงแต่งสี
No.9

BEGINBEGIN Multipurpose Sauce

ราคาอ้างอิง
220 บาท
ราคาค่อนข้างสูง

ซอสปรุงรส ทำจากวัตถุดิบธรรมชาติ เหมาะสำหรับเด็ก Top 8 Free

เครื่องปรุงแบบซอสที่สามารถใช้ได้ทั้งปรุงรสอาหารและเหยาะจิ้ม ซึ่งเป็นซอสที่ใช้วัตถุดิบธรรมชาติหลักอย่างผักและไก่เพื่อทำให้ซอสมีรสชาติที่กลมกล่อม รวมถึงใช้เกลือหิมาลัยซึ่งเป็นเกลือที่มีรสชาติไม่เค็มจัด จึงทำให้ซอสมีปริมาณโซเดียมและโพแทสเซียมต่ำ โดยที่ไม่ต้องใช้ถั่วเหลือง น้ำตาล ผงชูรส และส่วนผสมอื่น ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอาการแพ้ในเด็ก เด็กกลุ่ม Top 8 Free จึงสามารถรับประทานได้ นอแจากนี้ ยังสามารถเก็บรักษาได้นาน 2 ปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็นโดยปราศจากสารกันเสีย ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน และยังได้รับรางวัลนวัตกรรมใหม่เพื่อสุขภาพอีกด้วย

ส่วนประกอบหลักที่สำคัญไก่ ฟักทอง เผือก หัวไชเท้า แครอท น้ำอ้อย และเกลือหิมาลัย
ปริมาณ250 g
เหมาะกับช่วงวัย12 เดือนขึ้นไป
ปริมาณโซเดียม530 mg
ไม่มีส่วนประกอบของแป้งสาลี
ไม่มีส่วนประกอบของนม
ไม่มีส่วนประกอบของไข่
ไม่มีส่วนผสมของถั่ว
ปราศจากวัตถุกันเสีย
ปราศจากผงชูรส
ไม่ปรุงแต่งสี
No.10

JINNYJINNY Multipurpose Sauce

JINNY Multipurpose Sauce รูป 1
อ้างอิง:jinny.co.th
ราคาอ้างอิง
220 บาท
ราคาค่อนข้างสูง

ใช้ถั่วเหลืองและถั่วแดง ลดโซเดียมและน้ำตาล ปลอดสารปรุงแต่ง

อีกหนึ่งซอสปรุงรสสำหรับเด็กที่มีส่วนผสมที่น่าสนใจ โดยใช้ถั่วเหลืองและถั่วแดงแบบออร์แกนิคเป็นส่วนประกอบหลัก และเพิ่มรสชาติให้กลมกล่อมยิ่งขึ้นด้วยเกลือหิมาลัย เครื่องเทศ และน้ำตาลทรายแดง อีกทั้งยังช่วยเพิ่มสารอาหารที่จำเป็นต่อระบบประสาทและสมอง โดยไม่เติมสารสังเคราะห์ปรุงแต่งเพิ่่มเติม รวมถึงมีโซเดียมต่ำกว่าซอสทั่วไปกว่า 70% และความหวานลดลง 60% สามารถใช้ผัด ต้ม หมัก ทอด หรือเหยาะจิ้มได้ทันที บรรจุในขวดแก้วแบบ BPA Free ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานและได้รับเครื่องหมายอย. 

ส่วนประกอบหลักที่สำคัญถั่วเหลืองอินทรีย์ เกลือหิมาลัย เครื่องเทศ น้ำตาลทรายแดง
ปริมาณ230 ml
เหมาะกับช่วงวัย12 เดือนขึ้นไป
ปริมาณโซเดียม118 mg
ไม่มีส่วนประกอบของแป้งสาลี
ไม่มีส่วนประกอบของนม
ไม่มีส่วนประกอบของไข่
ไม่มีส่วนผสมของถั่ว
ปราศจากวัตถุกันเสีย
ปราศจากผงชูรส
ไม่ปรุงแต่งสี

บทส่งท้าย

เครื่องปรุงเด็กบางชนิดอาจใช้ส่วนผสมจากวัตถุดิบทางธรรมชาติ ซึ่งเราสามารถเลือกใช้เครื่องปรุงเหล่านี้ได้เช่นกัน แต่อย่างไรก็ตามผู้ปกครองควรใช้เครื่องปรุงเด็กในปริมาณที่เหมาะสมและไม่ควรปรุงเพิ่มจนเกินความจำเป็น เพราะหากเด็กอาจได้รับปริมาณโซเดียมและน้ำตาลมากเกินไปจนส่งผลต่อสุขภาพและพัฒนาการของเด็ก นอกจากนี้ หลังจากให้เด็กรับประทานเครื่องปรุงแล้วควรหมั่นสังเกตว่ามีอาการผิดปกติหรือไม่ เพื่อป้องกันการแพ้อาหารในเด็กที่อาจทำให้เกิดอันตรายได้

TOP 5 เครื่องปรุงเด็ก แนะนำ

อันดับที่ 1: Mama CooksMama Cooks Salmon Floss Classic

อันดับที่ 2: CARE CHOICECARE CHOICE Vegetable Seasoning Powder

อันดับที่ 3: HAPPY MUNCHYHAPPY MUNCHY All Purpose Sauce

อันดับที่ 4: SUPA SAUCE SUPA SAUCE Multipurpose Sauce

อันดับที่ 5: Mum MumMum Mum LITTLE SAUCE

คลิกที่นี่สำหรับการจัดอันดับ
คำบรรยายสินค้าแต่ละรายการอ้างอิงจากเนื้อหาที่แสดงในเว็บไซต์ผู้ผลิต แบรนด์ และเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ
  1. TOP
  2. แม่และเด็ก
  3. นม, อาหารเด็ก
  4. 10 อันดับ เครื่องปรุงเด็ก ยี่ห้อไหนดี ปี 2023 อร่อย ปลอดภัย

ค้นหาตามหมวดหมู่