mybest

ให้ทุกการเลือกเป็นสิ่งที่ดีที่สุด

ปิด
  1. TOP
  2. รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ
  3. พีรภัทร ศรีทอง (อุ๊ย)
พีรภัทร ศรีทอง (อุ๊ย)

พีรภัทร ศรีทอง (อุ๊ย)

เชฟเบเกอรี

โปรไฟล์

คุณอุ๊ย จบการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ด้วยความชอบขนม ทำให้คุณอุ๊ยได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมที่สถาบัน Le Cordon Bleu Dusit และได้นำความรู้ฝึกฝนด้วยตนเองและเรียนรู้ในการทำขนม จนเปิดร้านขนม เธอ-ra-py heartmade bakery เป็นของตัวเองในปี 2016 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นร้านขนมเฮ้าส์เมดเล็ก ๆ ขายเฉพาะช่องทางออนไลน์ เน้นทำสด อบใหม่ตามออเดอร์เท่านั้น โดยใช้วัตถุดิบเกรดพรีเมี่ยมและออร์แกนิก ปราศจากสารเสริมคุณภาพ ในปี 2018 - 2020 คุณอุ๊ยได้มีโอกาสเรียนกับเชฟแชมป์โลกขนมปังและเชฟชื่อดังอื่น ๆ ด้านขนมอบเพิ่มเติมทั้งไทยและต่างประเทศ และยังได้ไปเรียนและศึกษาดูงานด้านขนมปัง ณ ประเทศไต้หวัน ในปี 2020 ได้เริ่มศึกษาและทำงานเกี่ยวกับ Technical Sale & Marketing ด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับงานขนมอบและขนมปัง และในปี 2023 คุณอุ๊ยยังได้มีโอกาสทำงานและต่อยอดงานวิจัยร่วมกับภาควิชาจุลชีววิทยา ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ และทีมวิจัย Coffee Innovation Reserch Unit ในการนำเปลือกกาแฟมาผลิตเป็น Cascara Biscuit เพื่อลดขยะในอุตสาหกรรมการผลิตกาแฟอีกด้วย